Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін (Е-ЛШТТ) Еуропалық тіркелімінде іздеуді қалай ұйымдастыруға болады?

Объекті бойынша іздеу

Объекті деңгейінде іздеу пайдаланушыға оның барлық параметрлерін пайдаланып, E-ЛШТТ деректерін іздеуге және таңдауға мүмкіндік береді. Бұл іздеу опциясының нәтижесі – пайдаланушымен таңдалған критерийлерге сәйкес келетін нысандардың тізімі және бұл нысандардың картада көрсетілуі. Объектінің атын немесе оның оның орналасқан орнын басқан кезде картада таңдалған объекті туралы толық ақпарат, оның ішінде олар туралы хабарланған шығарындылар мен ластауыш заттардың тіркелімі көрсетіледі. Құпиялылық талап етілсе, оның себебі көрсетіледі.

Өнеркәсіптік түрі бойынша іздеу

Өнеркәсіптік түрі бойынша іздеу Еуропалық ЛШТТ регламентіне, КДЕС экономикалық классификациясына және IPPC Директивасының I қосымшасына енгізілген қызметтің санаттарын пайдалана отырып, деректерді іздеуге мүмкіндік береді. Осы іздеу опциясының нәтижесі өндірістің белгілі бір түрінің немесе секторының жиынтық шығарындылары мен тіркелімін (ластауыш заттар мен қалдықтар) және пайдаланушымен белгіленген критерийлерге сәйкес құралдар тізімін көрсететін есеп болып табылады.

Ластауыш заттар шығарындылары бойынша іздеу

Ластауыш заттардың шығарындысы опциясы пайдаланушыға ластауыш заттар тобының негізгі критерийлерін немесе E-ЛШТТ регламентінің II-қосымшасындағы әрбір 91 заты ретінде пайдалана отырып, деректерді іздестіруге мүмкіндік береді. Осы іздеу опциясының нәтижесі нақты ластауыштың жиынтық шығарындылары туралы есеп болып табылады. Ақпарат қызметтің әрбiр түрi үшiн таңдалған ластауыштың шығарындыларының жиынтығын, осы деректер бар кестелермен, әрбiр елдегi әр ластауыш заттың (кесте және сызба) жалпы шығарындысы және тиiстi ластауышты өндiретiн кәсiпорындардың тiзiмiн көрсететiн бірнеше парақта көрсетiледi.

Көзі: https://prtr.eea.europa.eu/#/faq