ЛАСТАҒЫШТАРДЫҢ ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫ МЕН ТАСЫМАЛДАРЫНЫҢ ТІРКЕЛІМІ

«Ақпаратқа кiру, шешiмдер қабылдау процесiне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әдiлдiгiне қол жеткiзу туралы Еуропалық Экономикалық Комиссиясының конвенциясына ЛШТТ туралы Хаттаманы ратификациялау».

Осы Хаттаманың негізгі мақсаты кешенді, келісілген жалпыұлттық ЛШТТ жол жасау арқылы əлеуметшіліктің ақпаратқа қол жетімділігін кеңейту, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануын азайту мен алдын алуына жəрдем беру болып табылады.

Бұл құжат компанияларды 86 ластағыш бойынша қоршаған ортаға шығарындылар туралы ақпаратты жариялауды, осылайша, оларды бірте-бірте осындай шығарындыларды азайтуға ынталандыруды міндеттейді. Тіркелімдер арқасында Киото хаттамасы шеңберінде есептілік бойынша міндеттерді орындау үшін құнды құрал болып қызмет ететін шығарылуды есептеу, сондай-ақ, осы саладағы ел саясаты тиімділігін мониторингілеу үшін мықты негіз құрылуда.

ЛШТТ міндетті, жыл сайынғы, кешенді (атмосфера, су, топырақты қамтиды) болып табылатын есептілік жүйесінде негізделетін ластағыштың түгендемелік тізімі болып табылады, оның құрамында әр жеке кәсіпорын, шығарылатын заттар жағдайында әр жеке ластағыш зат және тасымалданатын заттар жағдайында әр жеке ластағыш зат және қалдықтар түрі бойынша деректер бар.

2022 жылдың ЛШТТ-ға есеп беру

Ластағыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін жүргізу ережесі

Қазақстанда Ластағыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін (ЛШТТ) ендіру бойынша ақпарат

Ластауыштардыңшығарындылар мен тасымалдар тізілімі Туралы хаттама

ЛШТТ есебі

ЛШТТ туралы хаттаманы ратификациялау туралы