«ЭкоИнфоПраво» қоршаған орта мен табиғатты пайдалану саласының нормативті-құқықтық актілердің электронды базасы

 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативті-құқықтық базасы қоршаған ортаны қалпына келтіру және сақтауда, Қазақстан Республикасы шегіндегі қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану мен әсер етуге байланысты, шаруашылық және басқа да қызметтерді жүзеге асыруда табиғи ресурстарды пайдалану мен өндіруде қоршаған ортаны қорғау саласындағы қатынастарды реттейтін басты құрал болып табылады.

Нормативті-құқықтық актілерді жүйелеу мақсатында «ҚОҚАТО» ШЖҚ РМК-мен қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы қызметтерді реттейтін қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы нормативті-құқықтық құжаттардың электронды базасын «ЭкоИнфоПраво» әзірленді. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы нормативті-құқықтық актілердің электронды базасы «ЭкоИнфоПраво» концепциясының негізіне қоршаған ортаны қорғау саласындағы басты нормативті-құқықтық акт – Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі салынған.

 «ЭкоИнфоПраво»  электронды базасы Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы 1000-нан аса нормативті-құқықтық актілерді құрайды және келесі бөлімдер енгізілген:

 «ЭкоИнфоПраво»  электронды базасы Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы 1000-нан аса нормативті-құқықтық актілерді құрайды және келесі бөлімдер енгізілген:

 1. Заңдар, қоршаған ортаны қорғау саласындағы Кодекстер;
 2.  қоршаған ортаны қорғау саласында азаматтардың және қоғамдық бірлестіктердің құқықтары және міндеттері;
 3. қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары және оны орындау бойынша стратегиялық шаралар;
 4. мемлекеттік экологиялық бағдарламалар және Қазақстан Республикасының табиғатын пайдаланудың түрлі бағыттары бойынша бағдарламалар;
 5. қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құзыреті;
 6. табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану;
 7. қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану бойынша қызметті лицензиялау;
 8. қоршаған орта және табиғи ресурстар мониторингі;
 9. қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігі;
 10. экологиялық нормалау;
 11. қоршаған ортаны қорғау саласындағы стандарттау және сертификаттау;
 12. шаруашылық және басқа да қызметке экологиялық талаптар;
 13. экологиялық сараптама;
 14.  қоршаған ортаны қорғаудың  ерекше экологиялық ғылыми және мәдени құндылығы бар объектілер;
 15. Экологиялық төтенше жағдайлар және экологиялық апатты аумақтар;
 16. Ақпарат және қоршаған ортаны қорғау саласының мемлекеттік статистикасы;
 17.  Экологиялық тәрбие және білім, қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми жұмыстар;
 18. қоршаған ортаны қорғау саласындағы бақылау;
 19. қалдықтармен жұмыс істеуді бақылау;
 20. экологиялық аудит;
 21. қоршаған ортаны қорғау саласындағы дауларды шешу және экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік
 22. қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық;
 23. ҚР Қоршағанортаминінің қолданыстағы құқықтық актілерінің тізілімі;

 «ЭкоИнфоПраво» электронды базасын сүйемелдеуге электронды тасымалдағыштағы қоршаған ортаны қорғау  және табиғатты пайдалану  саласындағы нормативті-құқықтық актілерді жинау, жаңарту, жүйелеу, сақтау және тарату енеді.

 «ЭкоИнфоПраво» электронды деректер базасы  «Экологиялық ақпаратты беру» мемқызмет көрсету шеңберінде мемлекеттік органдарға, кәсіпорындарға және ұйымдарға, ҮЕҰ, жеке тұлғаларға сұранымдары бойынша, сондай-ақ, қоршаған ортаны қорғау саласының біліктілікті арттыру курстарының тыңдаушыларына ұсынылады.