Что ЕЭК ООН делает для Вас

ЕЭК ООН/Стратегическая экологическая оценка (СЭО). Концепции развития топливно-энергетического комплекса РК до 2030 года. Отчет по определению сферы охвата СЭО

ЕЭК/БҰҰ/Стратегиялық экологиялық бағалауға жұртшылықтың қатысу тәжірибесіне тиістілер туралы ұсынымдар

ЕЭК/БҰҰ/Қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға қоғамның тиімді қатысуына жәрдемдесу бойынша Маастрихт ұсынымдары

ЕЭК/БҰҰ/Орхус конвенциясы. Жүзеге асыру бойынша нұсқаулық

ЕЭК/БҰҰ/Орхус конвенциясы бойынша қысқаша нұсқаулық

ЕЭК/БҰҰ/ Ақпаратқа кiру, шешiмдер қабылдау процесiне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әдiлдiгiне қол жеткізу туралы конвенциясы Тараптарының бірінші Кеңесінің жұмысы туралы баяндама

ЕЭК/БҰҰ/Ластағыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімі туралы Хаттаманы жүзеге асыру бойынша нұсқаулық

ЕЭК/БҰҰ/ Ақпаратқа кiру, шешiмдер қабылдау процесiне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әдiлдiгiне қол жеткізу туралы конвенциясы Тараптарының Жетінші Кеңесі. Есептілікке қатысты талаптар бойынша басқарушы нұсқаулықтар

ЕЭК/БҰҰ/ Ақпаратқа кiру, шешiмдер қабылдау процесiне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әдiлдiгiне қол жеткізу туралы конвенциясы Тараптарының Алтыншы Кеңесі. Ақпараттық-үйлестірушілік тетіктің ұлттық түйіндері үшін нұсқаулық жобасы

ЕЭК/БҰҰ/Ластағыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімдері туралы Хаттамаға оңайлатылған нұсқаулық

ЕЭК/БҰҰ/ Ақпаратқа кiру, шешiмдер қабылдау процесiне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әдiлдiгiне қол жеткізу туралы конвенциясы Тараптарының екінші Кеңесінің жұмысы туралы баяндама. Алматы