Экологиялық қызметтің нәтижелілігіне шолу


«Қазақстан экологиясы» газеті


Қоғам қайраткерлерінің мақалалары


Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы


Қоршаған орта мониторингі


Экосправочник


Орнықты даму үшін қоршаған орта бойынша көшбасшылығының 5-ші Мерейтойлық Орталық Азия бағдарламасы


Тәжікстан Республикасындағы қайтарылма суларды басқару бойынша есеп 


Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия (ШЕКОА) елдері үшін экологиялық көрсеткіштердің негізгі жиынтығын қолдану


Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия (ШЕКОА) елдерінде қоршаған орта жағдайы туралы мемлекеттік есептердегі экологиялық индикаторларды пайдалану


Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия (ШЕКОА) елдері үшін экологиялық көрсеткіштердің негізгі жиынтығы


Экологиялық көрсеткіштер: Методологиялық әдістер


Қоршаған орта бойынша есептілік. Халықаралық есептілік


Экологиялық индикаторлар. Халықаралық деңгейдегі индикаторларды әзірлеу


Киев бағалауы үшін көрсеткіштер


Қоршаған ортаны қорғау және жағдайы туралы мемлекеттік баяндамаларды әзірлеу бойынша басшылыққа алатын қағидалар


Экологиялық көрсеткіштер. Қашықтықтан зондтау деректері негізіндегі көрсеткіштер


Армения Республикасының Табиғатты қорғау министрлігінің ұлттық баяндамасы


Қоршаған орта бойынша есептілік. ШЕКОА елдеріндегі қоршаған орта жағдайы туралы есептілік


Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия елдері үшін кейбір экологиялық көрсеткіштердің эксперименттік жинағы


Атмосфералық ауаның ластану мониторингі мен модельдеу және шығарындыларды түгендеу бойынша жалпы ұсынымдар


Шығыс Азия елдері үшін қоршаған орта бойынша мониторинг пен ақпараттың ұлттық жүйесін жетілдіру бойынша ұсынымдар


Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия елдері үшін экологиялық желілер мен ақпараттық жүйелерді дамыту бойынша нұсқаулық 


Ақпараттық жүйелер: Компьютерлік технологияларды пайдалану. ШЕКОА елдерінде желілерді жетілдіру. 


Қалдықтарды түгендеу классификациясын жетілдіру бойынша Орталық Азия елдеріне жалпы ұсынымдар


Киев тоғысында


Экологиялық саясатты жүзеге асырудың маңызды мәселелері


Жаһандану әлемінде бақыланатын жағдайлардағы экологиялық саясат және халықаралық бәсекеге қабілеттілік


Экологиялық көрсеткіштер және оларға негізделген бағалау баяндамалары


Экологиялық саясат құралдары ретінде ауа және су сапасы мониторингін пайдаланудың ұлттық стратегиясын әзірлеудің басшылыққа алатын қағидалар


Панъеуропалық аймақ бойынша баға туралы баяндама


Орхус конвенциясын сақтау мәселелері бойынша Комитет тәжірибесі


Ақпаратқа кiру, шешiмдер қабылдау процесiне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әдiлдiгiне қол жеткiзу туралы Орхус конвенциясы бойынша оңайлатылған нұсқаулық


Қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша жұршылықтың стратегиялық шешімдерді қабылдауға қатысуы. Экологиялық қоғамдық ұйымдарға арналған құрал