Климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясы мен Киото хаттамасының ұлттық баяндамалары


Шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі конвенциясының ұлттық баяндамалары


Биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі конвенциясының ұлттық баяндамалары


БҰҰ ЕЭК Ауаның алыс қашықтықтарға шекарааралық ластануы туралы конвенциясының ұлттық баяндамалары


Өнеркәсiптiк авариялардың шекарааралық ықпалдары туралы конвенциясы бойынша ұлттық баяндамалар


Шекаралық мәтінде ҚОЫБ туралы конвенциясы бойынша ұлттық баяндамалар


Озон қабатын қорғау жөнiндегi Вена конвенциясы және озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль хаттамасы бойынша ұлттық баяндамалар


Орнықты органикалық ластағыштар туралы Стокгольм конвенциясы бойынша Ұлттық баяндамалар


Қауiптi қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды аулаққа шығаруды бақылау туралы Базель Конвенциясы бойынша ұлттық баяндамалар


Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау бойынша ЮНЕСКО Конвенциясы бойынша ұлттық баяндамалар


Шекарааралық су арналары мен халықаралық көлдерді қорғау және пайдалану туралы Конвенция бойынша ұлттық баяндамалар


Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі Негіздемелік конвенция туралы Ұлттық баяндамалар


ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДАДАҒЫ ЖЕКЕЛЕГЕН ҚАУІПТІ ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР МЕН ПЕСТИЦИДТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ АЛДЫН АЛА НЕГІЗДЕЛГЕН КЕЛІСІМ РӘСІМІ ТУРАЛЫ РОТТЕРДАМ КОНВЕНЦИЯСЫ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМАСЫ, 2019 ж.


БИОҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ КАРТАХЕН ХАТТАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМАлар.