Тараптардың жиналысымен қабылданған Кишинев декларациясы мен шешімдер